Celem żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

 

PODSTAWOWE DZIAŁANIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA:
W czasie miesiąca każdy członek Żywego Różańca codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca i rozważa tajemnicę, przyznaną na konkretny miesiąc.
W rezultacie, choć każdy codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca, w rzeczywistości Róża odmawia codziennie cały różaniec, wszystkie jego tajemnice.
W każdą pierwszą sobotę miesiąca po przy mszy świętej o 1200 odprawianej w intencji członkiń i Ojca Świętego członkowie Żywego Różańca spotykają się i wspólnie odmawiają dziesiątkę różańca. Następnie wysłuchują nauki i wymieniają się tajemnicami. Następuje wtedy także podanie intencji, w których wspólnota będzie się modlić.

STRUKTURA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W naszej parafii działa 13 Róż (około 200 osób) - osobno mężczyzn i kobiet). Jedna Róża składa się z 15-20 osób, w tym zelatorki, której celem dbanie o to, aby Róża była kompletna. Róża kompletna jest wtedy, gdy każda z członkiń odmówi codziennie jedną dziesiątkę różańca i rozważy jedną z tajemnic przyznaną jej na konkretny miesiąc.

ZASADY WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWEJ
Pani Michael Mazurek (zelatorka jednej z Róż) prowadzi zeszyt, w którym notuje wszystkie formalności związane z działalnością Żywego Różańca. Zapisuje w nim adresy członkiń, podział tajemnic, składki itp. Składki wynoszą 2 zł. miesięcznie i przeznaczone są na cele Kościoła (głównie na kwiaty pod ołtarz).
Żywy Różaniec posiada swój sztandar, z którym pełnią wartę honorową członkinie na ważniejszych uroczystościach (np. pogrzeb kogoś z członków).
Przedział wiekowy członków wynosi od 40 do ok. 75 lat.

KRÓTKA HISTORIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1788-1862) w Lyonie (Francja) w roku 1826. Obecnie działa na całym świecie.

DLACZEGO WŁAŚNIE RÓŻANIEC?
Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz "mama" koło 300 razy dziennie. Co więcej, ani dla niego, ani dla jego matki to nigdy nie jest nudne. W różańcu mamy szansę na nawiązanie takiej samej więzi z Matką Boską.

"Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata. aby kochali Matkę Bożą. odmawiajcie zawsze różaniec i odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie" ojciec Pio

"Matka Boska prowadzi nas do Syna najkrótszą drogą. Dzięki Różańcowi możemy pielgrzymować razem z nią przez całą Ewangelię."

"Najgorszym różańcem jest ten, którego się w ogóle nie odmawia"
Jan XXIII