Wielki Piątek AD 2014: "Jezusa Judasz przeedał za pieniędze nędzne..."

Posłuchaj też:

Improperia

Media Vita

O Crux ave