Zapis nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez o. Piotra Idziaka SJ, rekolekcjonistę i kierownika duchowego, w parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu.