Spis treści:

Katecheza przed pierwszą komunią, specyfika naszej parafii
W pochodzie ku niebu - dlaczego msza św. trydencka?
Boże ciaLo - panowie od baldachimu
Grupa biblijna

pobierz w formacie pdf