Spis treści:

Wychowanie - Najważniejsza rzecz po nauce chodzenia
Dziecko bez kalkulacji - dlaczego mieć więcej dzieci
List ks. Marcina Ćmila do parafian
Samuelu! Samuelu! - ksiądz Radosław Rakowski o swoich doświadczeniach w naszej parafii
Nasi ministranci

pobierz w formacie pdf