KK2009Oto staje przed nami jedna z najbardziej niezwykłych postaci chrześcijaństwa, wielki świadek Chrystusa, w zupełnie wyjątkowy sposób wprowadzony przez Ducha Świętego w tajemnicę Boga-Człowieka, Jezusa z Nazaretu. Staje przed nami duchowy gigant, mistyk i pisarz, Apostoł Narodów – św. Paweł z Tarsu.

pobierz: