Wykład dr Pawła Milcarka, redaktora naczelnego kwartalnika Christianitas. 21.11.2012

"Sobór Watykański II z perspektywy 50 lat, w interpretacji Benedykta XVI."

Wykład prezentował Sobór Watykański II w świetle najnowszych badań i interpretacji.