Droga krzyżowa

 • Wprowadzenie

  Wprowadzenie

  Panie Jezu Chryste, razem z Tobą i z Matką Najświętszą pragnę odprawić tę Drogę Krzyżową i rozważać, jak wielkim złem jest grzech. Aby mnie o tym przekonać, wziąłeś krzyż na swe ramiona. Matko Najświętsza, uproś mi łaskę zrozumienia tego, co Bóg chce mi dziś powiedzieć – abym znienawidził grzech.
 • Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć

  Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć

  Ludzie często – nawet wtedy, gdy popełniają zbrodnię – czynią to przekonani, że robią coś dobrego lub wybierają mniejsze zło. Pan Jezus przyjmuje niesprawiedliwy wyrok, abyśmy mogli zobaczyć okrutną przewrotność w sądzeniu. Nigdy nie jesteśmy w stanie uczynić dobrym tego, co samo w sobie jest złe. Zastanów się nad tym, ile razy swój grzech chciałeś przykryć tzw. „dobrą intencją”.Przepraszam Cię, Panie Jezu, za to wszystko, co było we mnie przewrotne. I proszę Cię, abyś mnie ostrzegł zawsze, ilekroć chciałbym sam siebie oszukiwać i nadawać dobrą intencję temu, co jest złe.
 • Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

  Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

  Niewinny Jezus przyjmuje niesprawiedliwą karę za nas, za nasze grzechy. Jaka wielka to niesprawiedliwość! Ja – jak każdy człowiek – grzeszę. Jeśli popełniłem chociaż jeden grzech śmiertelny, należy mi się kara wieczna – wieczne poniżenie, wieczna wzgarda od Boga, Aniołów i wszystkich zbawionych. Popełniam też wiele grzechów powszednich, a więc należy mi się kara, której do końca życia bez pomocy Bożej nie mógłbym odpokutować. Panie Jezu, nie chcę się już buntować, gdy spotka mnie kara, nawet gdyby nie była sprawiedliwa.
 • Stacja III: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

  Stacja III: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

  Skutki grzechu w postaci cierpienia mogą być tak wielkie, że będziemy upadać pod jego ciężarem. Podobnie upadał Pan Jezus pod ciężarem krzyża, kiedy niósł go za nas. Nawet wtedy, kiedy krzyż przygniecie nas do ziemi, nie dzieje się nam żadna niesprawiedliwość, bo nigdy nie jest on dla nas zbyt ciężki. Panie Jezu, przepraszam Cię, że tyle razy buntowałem się, że krzyż jest dla mnie zbyt ciężki.
 • Stacja IV Pan Jezus spotyka swą Matkę

  Stacja IV Pan Jezus spotyka swą Matkę

  Najdotkliwszą karą dla mnie jest cierpienie tych, których kocham: rodziców, braci, sióstr, przyjaciół. Świadomość, że oni otrzymali to cierpienie, które ja powinienem otrzymać. Jak trudno wtedy zgodzić się na to. O wiele łatwiej jest zgodzić się na cierpienie własne niż naszych bliskich. Wyznaję, Jezu, że słusznie czynisz, ukazując mi zło moich grzechów przez cierpienia tych, których kocham. Nie chcę się buntować, ale pragnę poddać się woli Bożej, jak Ty i Twoja Matka, kiedy wzajemnie pogłębiliście swoje cierpienia w tym spotkaniu.
 • Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

  Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

  Szymon pomaga nieść ten krzyż, który za mnie dźwiga Pan Jezus. Pan Bóg może także włożyć czyjś krzyż na moje ramiona... Pan Jezus może się od nas domagać, byśmy chcieli dobrowolnie, z miłości do Niego, pokutować za innych nawet wtedy, gdy jeszcze nie odpokutowaliśmy za nasze grzechy. Panie Jezu, wyznaję, że masz prawo część cierpień mojego bliźniego złożyć na mnie. Przepraszam Cię, jeśli buntowałem się, gdy musiałem cierpieć za kogoś.
 • Stacja VI Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

  Stacja VI Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

  Weronika okazała Mi miłość, chociaż nieudolnie, tak jak umiała. Ja jednak liczę każdy wysiłek czy pragnienie miłowania. Weronika otrzymała na chuście odbicie Mej umęczonej twarzy. Tobie chcę dać dar o wiele cenniejszy – pragnę ciebie przemienić, odbić Moją duszę w twojej. Posłuży Mi do tego twój udział we Mszy Świętej, codzienna Komunia Święta, każda minuta adoracji. Taka będzie Moja odpowiedź na twoją miłość. 
 • Stacja VII: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

  Stacja VII: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

  Jest to upadek spowodowany zmęczeniem. Nasze upadki moralne polegają często na tym, że nie chcemy unikać sposobności do grzechu. Zastanów się, jakich sposobności do grzechu dotąd nie unikałeś? Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas przezwyciężać pokusę nieunikania okazji do grzechu, gdyż to obraża Ciebie, a równocześnie jest oszukiwaniem samych siebie.
 • Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

  Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

  Pan Jezus pociesza, ale i upomina, a swoim upomnieniem świadomie upokarza niewiasty. Upokorzenia są dla nas zbawienne. Chociaż są gorzkie, ale skuteczne – jak lekarstwo. Należy za nie dziękować Bogu, a także ludziom, ze strony których nas one spotykają.
 • Stacja IX: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

  Stacja IX: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

  Pan Jezus upada nie tylko z powodu ciężaru krzyża i osłabienia, ale też na skutek popychania Go przez złych ludzi. Czy w swoim życiu nie popchnąłem już kogoś do grzechu? Może nawet cieszyłem się, że ktoś zgrzeszył? Panie Jezu, nie jestem w stanie zdać sobie sprawy, ile razy byłem winien upadku bliźniego. Spraw, proszę, abym to wszystko mógł naprawić.
 • Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

  Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

  Moglibyśmy to obnażenie Ciała Pana Jezusa porównać z obnażeniem człowieka pod względem moralnym. Jak bardzo chcemy ukryć nasze wady i grzechy! Jak nieraz trudno przyznać się nam do nich nawet przed sobą. Może to, że ktoś inny dowie się o naszych grzechach, jest nam potrzebne do powstania z nich? Może to potrafi nas ustrzec przed zakorzenieniem się grzechu? Panie Jezu, jeśli taka będzie droga mojego nawrócenia, proszę spraw to.
 • Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża

  Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża

  Trudno jest patrzeć na obraz przedstawiający przybicie Pana Jezusa do krzyża. Trudno jest wyobrazić sobie Jego cierpienia i śmierć w poniżeniu. Panie Jezu, daj mi, proszę, cząstkę tych cierpień, które za mnie przyjąłeś, pozwalając się przybić do krzyża. Spraw, by one doprowadziły do przemiany mojego serca.
 • Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

  Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

  Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego konanie powinno wzruszyć nawet najbardziej twardego człowieka. Jej przyczyną jest grzech każdego z nas, popełniony świadomie i dobrowolnie. Pan Jezus tak bardzo miłuje każdego z nas, że nawet gdyby tylko jeden człowiek zgrzeszył, wydałby się na śmierć za niego, by wysłużyć mu odpuszczenie grzechów i umożliwić zbawienie. Panie Jezu, daj mi poznać cząstkę Twej niezgłębionej miłości do człowieka, która sprawiła, że za nas wydałeś się na śmierć. Pomóż mi zrozumieć, że ta śmierć odbywa się stale w sposób mistyczny na ołtarzach świata.
 • Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża

  Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża

  Po tak strasznym morderstwie ciało Pana Jezusa oddają zbolałej Matce. Podczas Mszy Świętej Ciało Pana Jezusa zostaje oddane nam, grzesznym w Komunii Świętej. Jakże często powinniśmy z niej skorzystać i przyjmować ją godnie. Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas przezwyciężać pokusę opuszczania Komunii Świętej czy lekceważenia jej.
 • Stacja XIV: Pan Jezus złożony w grobie

  Stacja XIV: Pan Jezus złożony w grobie

  Grób jest czymś, co najlepiej uświadamia nam, że wszystko będziemy musieli kiedyś opuścić, wszystko zostawić. Im szybciej potrafimy wyrzec się tego, co nas od Boga odciąga, tym prędzej będziemy wolni i szczęśliwi. Panie Jezu, jesteśmy bardzo słabi i nieraz potrzebujemy umocnienia. Ufamy, że nam go ze swego miłosierdzia udzielisz.
 • Zakończenie

  Zakończenie

  Matko Najświętsza, spraw, abym przez odprawienie tej Drogi Krzyżowej poznał zło grzechu, abym grzech znienawidził! Bezradny wobec mej grzeszności, polecam się Tobie całkowicie, ufając, że jesteś zdolna naprawić wszystko, co we mnie jest złego. Sługa Boży ks. Aleksander Woźny
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Zapraszamy do drogi krzyżowej z księdzem Woźnym. U dołu strony plik pdf z większym wyborem tekstów. 
 Wstęp  (przed ołtarzem) 
Panie Jezu, razem z Tobą pragnę przejść tę Drogę Krzyżową.
Wyznaję, że we wszystkim, co dla mnie uczyniłeś, znajdują się tajemnice, których nie potrafię zgłębić. Dlatego proszę Ducha Świętego, żeby mi dał poznać to, co dla mej duszy jest potrzebne.
O Maryjo, która cierpiałaś ze swym Synem, pomóż mi, proszę, przyjąć tę łaskę, której dzisiaj Pan Jezus chce mi udzielić.

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Pan Jezus pozwolił się sądzić, byśmy także poddali się spra­wiedliwemu sądowi.
Każdy czyn człowieka będzie osądzony. Ten sąd ma się odbyć w spowiedzi. Kapłan ma mnie osądzić. Czy dotychczas rzeczywi­ście pragnąłem być osądzony w spowiedzi świętej?16
Panie Jezu, proszę bym z właściwym nastawieniem przystępo­wał do spowiedzi świętej i został osądzony już teraz, dzięki cze­mu uniknę ostatecznego wyroku potępiającego.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Pan Jezus przyjmuje na swe ramiona ciężkie drzewo krzyża – ja mam przyjąć na siebie pokutę, którą wyznaczył mi kapłan przy spowiedzi świętej.
Jak dotąd przyjmowałem pokutę? Czy rzeczywiście chciałem ją otrzymać? A może pokuta nie była adekwatna do moich win?
Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie te wypadki, kiedy lekceważyłem pokutę, odkładałem ją, może zapominałem o niej i tak straciłem Twoją łaskę.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja III
Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Był to upadek spowodowany brakiem sił fizycznych.
Poważniejsze są jednak wszystkie upadki moralne, wszystkie grzechy, czyli świadome przekroczenie przykazań Bożych. Może już nieraz odprawiłem spowiedź, nawet dobrą, odprawiłem poku­tę, a potem wróciłem do „starych” grzechów?
Proszę Cię, Jezu, o cierpliwość dla mnie i z wielkiego Twego mi­łosierdzia o udzielenie mi łaski lepszej spowiedzi i lepszej pokuty.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Matka Boża rozumiała potrzebę pokuty, potrzebę ofiary. I taką ofiarę złożyła.
Wysiłki nasze zmierzające do tego, żebyśmy się poprawili, będą zawsze nieskuteczne, jeżeli nie poprosimy o pomoc Matkę Najświętszą, jeżeli nie będziemy z Nią zjednoczeni.
Matko Boża, proszę Cię, pomóż mi odprawić dobrą spowiedź. Chcę być wierny swoim postanowieniom, chcę żałować za grze­chy z miłości do Pana Jezusa. Pragnę naprawdę stać się Twoim dzieckiem.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Szymon został zmuszony do tego, aby pomógł Panu Jezusowi nieść krzyż.
Jeżeli zauważyłem, że moje spowiedzi są nieskuteczne, że wracam do grzechów, to dlatego, że nie chciałem niejako pomóc Panu Jezusowi, że się ociągałem, żeby zrobić coś dobrego dla bliźnich.
Zawsze powinna nam towarzyszyć myśl, w jaki sposób może­my pomóc drugiemu człowiekowi.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Weronika niewielką wprawdzie przyniosła ulgę Panu Jezuso­wi, zdobyła się jednak na odwagę, by otrzeć Mu twarz swoją chu­stą. Okazała Mu współczucie.
Nasza miłość jest często egoistyczna. Nawet wtedy, kiedy myślimy, że miłujemy Boga, najczęściej myślimy tylko o sobie. Uwolnimy się częściowo od tego, jeśli okażemy współczucie bliź­nim.
Panie Jezu, proszę Cię, przyjmij moje współczucie, że tak wie­lu ludzi odwraca się od Ciebie i nie chce przyjąć Twojej łaski.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VII
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Upadki Pana Jezusa pod ciężarem krzyża wynagradzały Bogu za nasze upadki moralne.
Upadki moralne, mimo naszych spowiedzi, spowodowane są wewnętrzną pychą, tym, że ciągle uważamy się za nie najgor­szych, a to jest okłamywaniem samych siebie.
Pan Jezus miłuje prawdę, dlatego pozwala na upadki moral­ne, abyśmy mogli się przekonać, kim rzeczywiście jesteśmy.
Panie Jezu, dziękuję Ci, że przez mój upadek, przez grzech przekonałem się, kim jestem. Ustrzeż mnie od rozgoryczenia i spraw, bym żałował z miłości do Ciebie.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Ewangelia św. Łukasza 23,28) – powiedział Pan Jezus do niewiast jerozolim­skich.
Pan Jezus nie odrzuca współczucia, ale chce, żebyśmy patrzyli przede wszystkim na siebie i na nasze winy, a nie na winy innych ludzi.
Może dlatego moje spowiedzi nie były takie skuteczne i nie nawróciłem się po nich, bo zamiast żałować za moje grzechy, po­cieszałem się, że inni też tak postępują, że wcale nie są lepsi ode mnie.
Przepraszam i dziękuję Ci Panie Jezu, że dałeś mi to zauważyć i proszę, pomóż mi, żebym odtąd patrzył tylko na moje winy i za nie żałował.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IX
Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Być może był taki okres w moim życiu, że mniej grzeszyłem, a później wszystko zaczęło się od nowa. Teraz jest jeszcze go­rzej, ponieważ nie umiem nawet zrobić postanowienia popra­wy.
Panie Jezu, proszę, bym się opamiętał i już więcej nie wracał do dawnych grzechów.
Któryś za nas cierpiał rany... 

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Moglibyśmy to obnażenie Ciała Pana Jezusa porównać z ob­nażeniem człowieka pod względem moralnym.
Jak bardzo chcemy ukryć nasze wady i grzechy! Jak nieraz trudno przyznać się nam do nich nawet przed sobą. Może to, że ktoś inny do­wie się o naszych grzechach, jest nam potrzebne do powstania z nich? Może to potrafi nas ustrzec przed zakorzenieniem się grzechu?
Panie Jezu, jeśli taka będzie droga mojego nawrócenia, proszę spraw to.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Trudno jest patrzeć na obraz przedstawiający przybicie Pana Jezusa do krzyża. Trudno jest wyobrazić sobie Jego cierpienia i śmierć w poniżeniu.
Panie Jezu, daj mi, proszę, cząstkę tych cierpień, które za mnie przyjąłeś, pozwalając się przybić do krzyża. Spraw, by one doprowadziły do przemiany mojego serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego konanie powinno wzru­szyć nawet najbardziej twardego człowieka. Jej przyczyną jest grzech każdego z nas, popełniony świado­mie i dobrowolnie.
Pan Jezus tak bardzo miłuje każdego z nas, że nawet gdyby tylko jeden człowiek zgrzeszył, wydałby się na śmierć za niego, by wysłużyć mu odpuszczenie grzechów i umożliwić zbawienie.
Panie Jezu, daj mi poznać cząstkę Twej niezgłębionej miłości do człowieka, która sprawiła, że za nas wydałeś się na śmierć. Pomóż mi zrozumieć, że ta śmierć odbywa się stale w sposób mi­styczny na ołtarzach świata.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Matka Boża stała pod krzyżem do końca. Zapewne jest to je­dyny człowiek, który kochał Pana Boga tak, jak powinien być On kochany. Dlatego cierpienia Jej Syna były dla Niej trudniejsze do zniesienia niż własne.
Powodem moich grzechów jest często jakieś przywiązanie, to, że jakąś rzecz czy jakiegoś człowieka kocham bardziej niż Boga.
Matko Najświętsza, spraw, proszę, bym wyzbył się takich przy­wiązań, które przeszkadzają mi kochać Pana Jezusa i dla Niego wyrzekł się wszystkiego, co prowadzi do grzechu.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIV
Pan Jezus złożony w grobie
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Grób jest czymś, co najlepiej uświadamia nam, że wszystko będziemy musieli kiedyś opuścić, wszystko zostawić. Im szybciej potrafimy wyrzec się tego, co nas od Boga odciąga, tym prędzej będziemy wolni i szczęśliwi.
Panie Jezu, jesteśmy bardzo słabi i nieraz potrzebujemy umocnienia. Ufamy, że nam go ze swego miłosierdzia udzielisz.
Któryś za nas cierpiał rany...

Zakończenie
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystkie łaski, których mi udzieliłeś.
Proszę Cię o dobrą spowiedź, nie tylko dla siebie, ale dla tych, którzy już dawno u spowiedzi nie byli. Okaż im Twoje miłosierdzie, abyśmy wszyscy mogli radować się w wieczności.

Książeczka z rozważaniami drogi krzyżowej w formacie pdf.

Inspiracje modlitewne

 • 1
 • 2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem