Droga krzyżowa

 • Wprowadzenie

  Wprowadzenie

  Panie Jezu Chryste, razem z Tobą i z Matką Najświętszą pragnę odprawić tę Drogę Krzyżową i rozważać, jak wielkim złem jest grzech. Aby mnie o tym przekonać, wziąłeś krzyż na swe ramiona. Matko Najświętsza, uproś mi łaskę zrozumienia tego, co Bóg chce mi dziś powiedzieć – abym znienawidził grzech.
 • Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć

  Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć

  Ludzie często – nawet wtedy, gdy popełniają zbrodnię – czynią to przekonani, że robią coś dobrego lub wybierają mniejsze zło. Pan Jezus przyjmuje niesprawiedliwy wyrok, abyśmy mogli zobaczyć okrutną przewrotność w sądzeniu. Nigdy nie jesteśmy w stanie uczynić dobrym tego, co samo w sobie jest złe. Zastanów się nad tym, ile razy swój grzech chciałeś przykryć tzw. „dobrą intencją”.Przepraszam Cię, Panie Jezu, za to wszystko, co było we mnie przewrotne. I proszę Cię, abyś mnie ostrzegł zawsze, ilekroć chciałbym sam siebie oszukiwać i nadawać dobrą intencję temu, co jest złe.
 • Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

  Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

  Niewinny Jezus przyjmuje niesprawiedliwą karę za nas, za nasze grzechy. Jaka wielka to niesprawiedliwość! Ja – jak każdy człowiek – grzeszę. Jeśli popełniłem chociaż jeden grzech śmiertelny, należy mi się kara wieczna – wieczne poniżenie, wieczna wzgarda od Boga, Aniołów i wszystkich zbawionych. Popełniam też wiele grzechów powszednich, a więc należy mi się kara, której do końca życia bez pomocy Bożej nie mógłbym odpokutować. Panie Jezu, nie chcę się już buntować, gdy spotka mnie kara, nawet gdyby nie była sprawiedliwa.
 • Stacja III: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

  Stacja III: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

  Skutki grzechu w postaci cierpienia mogą być tak wielkie, że będziemy upadać pod jego ciężarem. Podobnie upadał Pan Jezus pod ciężarem krzyża, kiedy niósł go za nas. Nawet wtedy, kiedy krzyż przygniecie nas do ziemi, nie dzieje się nam żadna niesprawiedliwość, bo nigdy nie jest on dla nas zbyt ciężki. Panie Jezu, przepraszam Cię, że tyle razy buntowałem się, że krzyż jest dla mnie zbyt ciężki.
 • Stacja IV Pan Jezus spotyka swą Matkę

  Stacja IV Pan Jezus spotyka swą Matkę

  Najdotkliwszą karą dla mnie jest cierpienie tych, których kocham: rodziców, braci, sióstr, przyjaciół. Świadomość, że oni otrzymali to cierpienie, które ja powinienem otrzymać. Jak trudno wtedy zgodzić się na to. O wiele łatwiej jest zgodzić się na cierpienie własne niż naszych bliskich. Wyznaję, Jezu, że słusznie czynisz, ukazując mi zło moich grzechów przez cierpienia tych, których kocham. Nie chcę się buntować, ale pragnę poddać się woli Bożej, jak Ty i Twoja Matka, kiedy wzajemnie pogłębiliście swoje cierpienia w tym spotkaniu.
 • Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

  Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

  Szymon pomaga nieść ten krzyż, który za mnie dźwiga Pan Jezus. Pan Bóg może także włożyć czyjś krzyż na moje ramiona... Pan Jezus może się od nas domagać, byśmy chcieli dobrowolnie, z miłości do Niego, pokutować za innych nawet wtedy, gdy jeszcze nie odpokutowaliśmy za nasze grzechy. Panie Jezu, wyznaję, że masz prawo część cierpień mojego bliźniego złożyć na mnie. Przepraszam Cię, jeśli buntowałem się, gdy musiałem cierpieć za kogoś.
 • Stacja VI Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

  Stacja VI Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

  Weronika okazała Mi miłość, chociaż nieudolnie, tak jak umiała. Ja jednak liczę każdy wysiłek czy pragnienie miłowania. Weronika otrzymała na chuście odbicie Mej umęczonej twarzy. Tobie chcę dać dar o wiele cenniejszy – pragnę ciebie przemienić, odbić Moją duszę w twojej. Posłuży Mi do tego twój udział we Mszy Świętej, codzienna Komunia Święta, każda minuta adoracji. Taka będzie Moja odpowiedź na twoją miłość. 
 • Stacja VII: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

  Stacja VII: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

  Jest to upadek spowodowany zmęczeniem. Nasze upadki moralne polegają często na tym, że nie chcemy unikać sposobności do grzechu. Zastanów się, jakich sposobności do grzechu dotąd nie unikałeś? Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas przezwyciężać pokusę nieunikania okazji do grzechu, gdyż to obraża Ciebie, a równocześnie jest oszukiwaniem samych siebie.
 • Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

  Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

  Pan Jezus pociesza, ale i upomina, a swoim upomnieniem świadomie upokarza niewiasty. Upokorzenia są dla nas zbawienne. Chociaż są gorzkie, ale skuteczne – jak lekarstwo. Należy za nie dziękować Bogu, a także ludziom, ze strony których nas one spotykają.
 • Stacja IX: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

  Stacja IX: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

  Pan Jezus upada nie tylko z powodu ciężaru krzyża i osłabienia, ale też na skutek popychania Go przez złych ludzi. Czy w swoim życiu nie popchnąłem już kogoś do grzechu? Może nawet cieszyłem się, że ktoś zgrzeszył? Panie Jezu, nie jestem w stanie zdać sobie sprawy, ile razy byłem winien upadku bliźniego. Spraw, proszę, abym to wszystko mógł naprawić.
 • Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

  Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

  Moglibyśmy to obnażenie Ciała Pana Jezusa porównać z obnażeniem człowieka pod względem moralnym. Jak bardzo chcemy ukryć nasze wady i grzechy! Jak nieraz trudno przyznać się nam do nich nawet przed sobą. Może to, że ktoś inny dowie się o naszych grzechach, jest nam potrzebne do powstania z nich? Może to potrafi nas ustrzec przed zakorzenieniem się grzechu? Panie Jezu, jeśli taka będzie droga mojego nawrócenia, proszę spraw to.
 • Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża

  Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża

  Trudno jest patrzeć na obraz przedstawiający przybicie Pana Jezusa do krzyża. Trudno jest wyobrazić sobie Jego cierpienia i śmierć w poniżeniu. Panie Jezu, daj mi, proszę, cząstkę tych cierpień, które za mnie przyjąłeś, pozwalając się przybić do krzyża. Spraw, by one doprowadziły do przemiany mojego serca.
 • Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

  Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

  Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego konanie powinno wzruszyć nawet najbardziej twardego człowieka. Jej przyczyną jest grzech każdego z nas, popełniony świadomie i dobrowolnie. Pan Jezus tak bardzo miłuje każdego z nas, że nawet gdyby tylko jeden człowiek zgrzeszył, wydałby się na śmierć za niego, by wysłużyć mu odpuszczenie grzechów i umożliwić zbawienie. Panie Jezu, daj mi poznać cząstkę Twej niezgłębionej miłości do człowieka, która sprawiła, że za nas wydałeś się na śmierć. Pomóż mi zrozumieć, że ta śmierć odbywa się stale w sposób mistyczny na ołtarzach świata.
 • Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża

  Stacja XIII: Pan Jezus zdjęty z krzyża

  Po tak strasznym morderstwie ciało Pana Jezusa oddają zbolałej Matce. Podczas Mszy Świętej Ciało Pana Jezusa zostaje oddane nam, grzesznym w Komunii Świętej. Jakże często powinniśmy z niej skorzystać i przyjmować ją godnie. Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas przezwyciężać pokusę opuszczania Komunii Świętej czy lekceważenia jej.
 • Stacja XIV: Pan Jezus złożony w grobie

  Stacja XIV: Pan Jezus złożony w grobie

  Grób jest czymś, co najlepiej uświadamia nam, że wszystko będziemy musieli kiedyś opuścić, wszystko zostawić. Im szybciej potrafimy wyrzec się tego, co nas od Boga odciąga, tym prędzej będziemy wolni i szczęśliwi. Panie Jezu, jesteśmy bardzo słabi i nieraz potrzebujemy umocnienia. Ufamy, że nam go ze swego miłosierdzia udzielisz.
 • Zakończenie

  Zakończenie

  Matko Najświętsza, spraw, abym przez odprawienie tej Drogi Krzyżowej poznał zło grzechu, abym grzech znienawidził! Bezradny wobec mej grzeszności, polecam się Tobie całkowicie, ufając, że jesteś zdolna naprawić wszystko, co we mnie jest złego. Sługa Boży ks. Aleksander Woźny
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Wstęp (przed ołtarzem)
Tę Drogę Krzyżową odprawiamy w szczególny sposób z Matką Bolesną. Chcemy się modlić modlitwą Kościoła – Stabat Mater Dolorosa.
Matko Bolesna, Ty jesteś jedyną Mistrzynią, która może nas nauczyć prawdziwej miłości Boga i bliźniego.


Prosimy Cię, abyś poprowadziła nas drogą Twego Syna, objaśniła nam jej tajemnice i pobudziła do prawdziwej miłości Jezusa i bliźniego.

Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Prawdopodobnie Maryja była świadkiem wydania niesprawiedliwego wyroku przez Piłata. Jakże musiała przeżywać podłość i tchórzostwo Piłata, wielką niesprawiedliwość tego wyroku i okrzyki tłumu, żądające śmierci Chrystusa!
Bóg Ojciec chciał tego – dlatego i Ona pokornie przyjęła wyrok, który powinien być wydany na mnie.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

Duszę Jej, co łez nie mieści,
pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Pan Jezus przez przyjęcie krzyża sprawił, że przestał on być hańbiącą karą. Maryja pogodziła się z wolą Boga sprawiedliwego, dzięki temu wyprosiła dla mnie łaskę przyjęcia krzyża.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta,
mater Unigéniti!

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona,
której Synem niebios Król!

Stacja III
Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Pochód posuwał się ciasnymi uliczkami Jerozolimy. Maryja nie mogła być blisko Skazańca. Zapewne tylko przez zatrzymanie się ludzi zrozumiała, że Syn Jej upadł. Bardzo pragnęła Mu pomóc, ale była bezsilna.
Podobna sytuacja może zaistnieć dzisiaj, gdy poddaję się pokusom. Ona chciałaby mi pomóc, ale ja nie chcę Jej pomocy.

Quae moerébat et dolébat,
pia Mater, dum vidébat
Nati poenas íncliti.

Jak płakała Matka miła,
jak cierpiała, gdy patrzyła
na boskiego Syna ból.

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Dopiero po wyjściu z ciasnych uliczek, za bramą, Maryja mogła zbliżyć się do Jezusa. On i Ona czekali na tę chwilę od dawna, od przepowiedni Symeona. Brakuje słów na wypowiedzenie tego, co powiedzieli sobie spojrzeniami.
Dzisiaj Ona chciałaby spojrzeć głęboko w moje oczy. Ileż może dać mnie, grzesznikowi, Jej spojrzenie... Matko Bolesna, proszę, zajrzyj do dna mojej duszy.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?

Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma,
gdy mu stanie przed oczyma
w mękach Matka ta bez skaz?

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Ona – gdyby mogła – jakże chętnie zastąpiłaby Szymona! Jak Jej przykro, że on czyni to tak niechętnie, ociągając się. I jakaż Jej wdzięczność, gdy pod wpływem łaski Szymon się zmienia.
Ona mnie także będzie wdzięczna za każdą pomoc, którą okażę Jezusowi w bliźnich.

Quis non posset contristári,
piam Matrem contemplári
doléntem cum Fílio?

Kto się smutkiem nie poruszy,
gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Z grona niewiast jedna tylko zdobyła się na odwagę i okazanie współczucia czynem – Weronika. Powinienem zrozumieć, że teraz Ona, Matka Bolesna, w wielu wypadkach chce posłużyć się mną.

Pro peccátis suae gentis
vidit Iesum in torméntis,
et flagéllis súbditum.

Za swojego ludu zbrodnię,
w mękach widzi tak niegodnie,
zsieczonego Zbawcę dusz.

Stacja VII
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Wyczerpanie Jezusa, którego skutkiem jest drugi upadek, przeszywa Jej serce na nowo.
Moje powroty do tych samych grzechów mogą być odpuszczone dzięki łaskom, wysłużonym przez drugi upadek Jezusa i dzięki cierpieniom Jej Serca.
Ona pragnie, abym teraz podniósł się, zrobił prawdziwe postanowienie poprawy, starał się zrozumieć, jakie są powody tych upadków i usunął je ze swego serca.

Vidit suum dulcem Natum
moriéndo desolátum,
dum emísit spíritum.

Widzi Syna wśród konania,
jak samotny głowę skłania,
gdy oddawał ducha już.

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Jakże mizerne i nędzne były pocieszenia niewiast w stosunku do cierpień Jezusa. Ale ani Pan Jezus, ani Maryja nie wzgardzili ich dobrą wolą.
Jeśli z pokorą zechcę Jezusa pocieszyć, także moje uczucia zostaną przyjęte. Mogę przecież w każdej chwili łączyć się z Nim duchowo, aby Mu wynagrodzić za grzechy własne i innych.

Eia, Mater, fons amóris
me sentíre vim dolóris,
fac ut tecum lúgeam.

Matko, coś miłości zdrojem,
spraw, niechaj czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg.

Stacja IX
Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Pochód niemiłosiernie przyspiesza. Jezus znowu upada. Jak wtedy Maryja pragnęła Mu pomóc, tak teraz pragnie wyrwać mnie ze zniechęcenia do życia, do czynienia dobra, do znoszenia bliźnich. Powinienem przyjąć Jej pomoc. Z Nią na pewno będę mógł przezwyciężyć siebie.

Fac ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

Spraw, by serce me gorzało,
by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Maryja widzi, jak zdzierają z Niego szaty, jak otwierają się rany. Krew zaczyna spływać obfitymi strugami. Nie może zapomnieć, z jaką czcią ubierała kiedyś Jezusa – Dziecię, a teraz tak Go znieważają...
Ale Ona wyprasza dla mnie łaskę, aby pamięć o Jego ranach chroniła mnie przed pokusami i upadkami.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Matko, ponad wszystko świętsza,
Rany Pana aż do wnętrza
w serce me głęboko wpój.

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Mogłoby się wydawać, że Maryja patrząc na przybijanie do krzyża rąk i nóg Najświętszych – bardziej cierpiała niż Jezus.
Dzięki tym cierpieniom wyprasza mi łaskę, abym nie poddał się znieczuleniu na swój grzech i na cierpienia innych.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

Cierpiącego tak niezmiernie
Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój.

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Maryja razem z Synem przeżywała Jego konanie. Czuła wdzięczność dla Jana i Magdaleny za to, że nie zaparli się Jezusa, że trwali przy Niej, chociaż Jej nie rozumieli.
Zapamiętam, że przyznając się do Ukrzyżowanego, mam zapewnioną Jej pomoc, zwłaszcza wtedy, gdy sam będę miał trudności.

Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére,
donec ego víxero.

Spraw, niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

On już nie cierpi, ale Ona nadal współczuje i współcierpi, oglądając rany zadane Synowi.
Dzisiaj bardzo potrzebujemy tego, aby na nowo przeżywać te cierpienia, które Pan Jezus kiedyś dla nas poniósł. One zdolne są nasze zatwardziałe serca przemienić i uleczyć.

Iuxta crucem tecum stare,
fac me tibi sociáre
in planctu desídero.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
z Twoją łączyć się żałobą,
w płaczu się rozpływać wciąż.

Stacja XIV
Pan Jezus złożony w grobie
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...

Nieprzyjaciele Pana Jezusa tryumfują – wydaje się im, że jeżeli zapieczętują grób, mają zapewnione ostateczne zwycięstwo.
Prawdziwa wiara i nadzieja Kościoła zachowana była tylko w Sercu Matki, chociaż było ono jeszcze przepełnione goryczą.
Jeżeli znajdziemy się oko w oko z poczuciem jakiejś klęski czy śmierci kogoś najbliższego, wtedy zwróćmy się do Niej.

Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

Panno Święta, swe dziewicze
zapłakane wznieś oblicze
jeden niech nas łączy płacz.

Zakończenie
Matko Bolesna, pragnę Ci podziękować za to, że uczyłaś mnie dzisiaj prawdziwie kochać Pana Jezusa i bliźniego.
Proszę Cię, aby Jego cierpienia nie zatarły się w moim umyśle. Przypominaj mi o nich zwłaszcza wtedy, gdy będę zniechęcony czy daleki od Jezusa, kiedy okażę Mu niewdzięczność swoim postępowaniem.

Quando corpus moriétur,
fac ut ánimae donétur
Paradísi glória. Amen.

Gdy ulegnie śmierci ciało,
obleczone wieczną chwałą,
dusza niech osiągnie raj. Amen

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Inspiracje modlitewne

 • 1
 • 2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem